สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่มักจะจงรักภักดีต่อเรากลับมาอีกครั้งกับผู้ดูแลระบบที่มักจะมีความภักดีต่อ Manhwa Please Candy or Please Candy Chapter 1.